تور مسافرتی فرانسه

تور مسافرتی فرانسه

تور مسافرتی فرانسه

تور مسافرتی فرانسه : تور مسافرتی فرانسه به صورت 8 روزه برگزار می گردد. مدت اقامت این تور در فرانسه 7 شب و 8 روز می باشد. هتل در نظر گرفته شده برای تور مسافرتی فرانسه هتل 4 ستاره می باشد. در حال حاضر 4 بازه زمانی برای تور مسافرتی فرانسه برقرار شده است.

بازه زمانی اول تور مسافرتی فرانسه : 12 آذر تا 19 آذر

بازه زمانی دوم تور مسافرتی فرانسه : 10 دی تا 17 دی

بازه زمانی سوم تور مسافرتی فرانسه : 22 بهمن تا 29 بهمن

بازه زمانی سوم تور مسافرتی فرانسه : 13 اسفند تا 20 اسفند

برای استفاده از خدمات تور مسافرتی فرانسه بایستی 14 روز از تزریق دوز دوم واکسن گذشته باشد. ارائه کارت واکسن رسمی یکی از برند های واکسن biontecg – phizer – johnson & amp; johnson – astra – zeneca – moderna برای دریافت خدمات تور مسافرتی فرانسه ضروری است. این قانون برای متقاضیان زیر 17 سال اجباری نمی باشد. توجه به این نکته ضروری می باشد که هزینه تست p ، ترجمه مدارک و ورودیه سفارت در تور مسافرتی فرانسه بر عهده مسافر می باشد.

خط هوایی در نظر گرفته شده برای تور مسافرتی فرانسه، خط هوایی Turkish Airlines می باشد. کلاس پروازی برای تور مسافرتی فرانسه کلاس اقتصادی می باشد.

52863 - 021