خرید بلیط داخلی قشم ایر

خرید بلیط داخلی قشم ایر

خرید بلیط داخلی قشم ایر

خرید بلیط داخلی قشم ایر : تاسیس هواپیمایی قشم به سال 1372 باز می گردد. خرید بلیط داخلی قشم ایر از سال 1375 آغاز شد. در خرید بلیط داخلی قشم ایر قطب این هواپیمایی فرودگاه بین المللی امام خمینی، فرودگاه بین المللی مهرآباد و فرودگاه دیرستان محسوب می شود. شهر های اصلی پروازی در خرید بلیط داخلی قشم ایر اصفهان، کیش، تهران، شیراز و دبی می باشد. مهم ترین شرهای فروش و خرید بلیط داخلی قشم ایر عبارتند از : بوشهر، مشهد، یزد، تبریز، اصفهان، رشت و ارومیه از تهران.

کلاس های پروازی در خرید بلیط داخلی قشم ایر شامل اکونومی کلاس و بیزنس کلاس می باشد. امکان دریافت آنلاین کارت پرواز در خرید بلیط داخلی قشم ایر وجود ندارد. قیمت مناسب در خرید بلیط داخلی قشم ایر بسیار تاثیر گذار می باشد. خرید بلیط داخلی قشم ایر ارزان با وجود خدمات مطلوب از تمایزات این هواپیمایی محسوب می شود. بار دستی مجاز در خرید بلیط داخلی قشم ایر 5 کیلوگرم می باشد. درکل وزن بار مجاز در مسافرت با خرید بلیط داخلی قشم ایر 30 کیلوگرم می باشد. در حال حاضر خدمات خرید بلیط داخلی قشم ایر با 20 فروند هواپیما صورت می گیرد.

52863 - 021