خرید بلیط هواپیمایی آسمان

خرید بلیط هواپیمایی آسمان

خرید بلیط هواپیمایی آسمان

خرید بلیط هواپیمایی آسمان : تاسیس و فروش و خرید بلیط هواپیمایی آسمان در سال 1359 و با ادغام 4 شرکت هواپیمایی صورت گرفت. خرید بلیط هواپیمایی آسمان سبب می شود شما با اطمینان خاطر از خدمات شرکت هواپیمایی ای که جز 5 شرکت هواپیمایی عضو یوتا بهره ببرید. خرید بلیط هواپیمایی آسمان با دارا بودن گواهینامه آیوسا صورت می گیرد. با خرید بلیط هواپیمایی آسمان مسافرین پرواز با هواپیماهای ایرباس، بوئینگ، ای تی آر و فوکر را تجربه خواهند کرد. در خرید بلیط هواپیمایی آسمان قطب های این هواپیمایی فرودگاه بین المللی امام خمینی و فرودگاه بین المللی مهرآباد محسوب می شود.

خرید بلیط هواپیمایی آسمان داخلی برای بیشتر شهر های ایران امکان پذیر می باشد. با خرید بلیط هواپیمایی آسمان خارجی امکان پرواز به شهرهایی چون کویت، استانبول، مسقط و دبی امکان پذیر می باشد. با خرید بلیط هواپیمایی آسمان داخلی امکان استفاده از کلاس پروازی اکونومی برای شما امکان پذیر می باشد. از مزایای خرید بلیط هواپیمایی آسمان داخلی تعدد پرواز در سراسر روزهای هفته می باشد.

52863 - 021