بلیط هواپیمایی لوفت هانزا

بلیط هواپیمایی لوفت هانزا

بلیط هواپیمایی لوفت هانزا

بلیط هواپیمایی لوفت هانزا : بلیط هواپیمایی لوفت هانزا متعلق به کشور آلمان می باشد و دفتر اصلی این هواپیمایی در شهر کلن آلمان قرار دارد. تاسیس و خرید و فروش بلیط هواپیمایی لوفت هانزا در سال 1953 فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرد. در بلیط هواپیمایی لوفت هانزا قطب های این هواپیمایی فرودگاه بین المللی فرانکفورت و فرودگاه مونیخ محسوب می شود. بلیط هواپیمایی لوفت هانزا شامل پرواز ایران به دو شهر آن می باشد. بلیط هواپیمایی لوفت هانزا تهران – فرانکفورت و بلیط هواپیمایی لوفت هانزا تهران – مونیخ.

بلیط هواپیمایی لوفت هانزا دارای چهار کلاس پروازی می باشد. کلاس اکونومی، کلاس پریمیوم اکونومی، فرست کلاس و کلاس بیزنس 4 کلاس تعریف شده برای بلیط هواپیمایی لوفت هانزا می باشد. با خرید بلیط این هواپیمایی شما از خدمات اولین هواپیمایی 5 ستاره اروپا بهره می برید. با خرید بلیط هواپیمایی لوفت هانزا شما از آخرین نسل هواپیماهای مدرن بهره خواهید برد. حداقل وزن بار مجاز با خرید بلیط هواپیمایی لوفت هانزا کلاس اکونومی است که یک کیف 23 کیلوگرم می باشد. برای کلاس های بالاتر بلیط هواپیمایی لوفت هانزا حداکثر وزن بالاتر می باشد که نشان می دهد رنج محدودیت وزن با خرید بلیط هواپیمایی لوفت هانزا کمتر می باشد.

52863 - 021