بلیط هواپیمایی ایران ایر

بلیط هواپیمایی ایران ایر

بلیط هواپیمایی ایران ایر

بلیط هواپیمایی ایران ایر: هواپیمایی ایران ایر که بسیاری آن را با نام هواپیمایی هما می شناسند از قدیمی ترین شرکت های هواپیمایی خاور میانه محسوب می شود. تاسیس و ارائه خدمات فروش بلیط هواپیمایی ایران ایر به سال 1340 باز می گردد. بلیط هواپیمایی ایران ایر به بیش از 60 مقصد داخلی و خارجی دایر می باشد. فرودگاه بین المللی مهرآباد و فرودگاه بین المللی امام خمینی از قطب های هواپیمایی ایران ایر در خرید و فروش بلیط هواپیمایی ایران ایر محسوب می شوند. فرودگاه مهرآباد برای پروازهای داخلی و فرودگاه امام خمینی برای پروازهای خارجی به عنوان مبدا و مقصد بلیط هواپیمایی ایران ایر محسوب می شود.

در حال حاضر به دلیل ارائه بهترین خدمات و دارا بودن کمترین میزان حوادث هواپیمایی در میان هواپیمایی های ایرانی خرید بلیط هواپیمایی ایران ایر بالاترین رکورد را داراست. بالاترین تعداد فروش بلیط هواپیمایی ایران ایر داخلی از تهران به مقصد مشهد و کیش می باشد. بلیط هواپیمایی ایران ایر خارجی به مقصد ایروان در حال حاضر بالاترین فروش در میان پرواز های خارجی را داراست.

بلیط هواپیمایی ایران ایر دارای دو کلاس پروازی هما کلاس و اکونومی کلاس می باشد. هما کلاس بلیط هواپیمایی ایران ایر همان بیزنس کلاس شناخته شده در بلیط هواپیمایی است.

52863 - 021