اخذ ویزای باکو

اخذ ویزای باکو

اخذ ویزای باکو

اخذ ویزای باکو : اخذ ویزای باکو به چند مدل تقسیم می شود. یکی از مدل های اخذ ویزای باکو یکبار ورود و یا چند بار ورود می باشد. در اخذ ویزای باکو یکبار ورود شما تنها یکبار اجازه ورود رادارید و پس از خروج حتی اگر ویزای شما اعتبار داشته باشد اجازه ورود نخواهید داشت. ولی اخذ ویزای باکو به صورت چند بار مصرف شما در طول مدت ویزای خود چندین بار می توانید به این کشور سفر کرده و یا از آن خارج شوید.

یکی دیگر از روش های اخذ ویزای باکو، ویزای ترانزیت می باشد که اخذ ویزای باکو به صورت ترانزیت نیز خود به دو صورت یکبار مصرف و چند بار مصرف می باشد. مدت زمان اعتبار در هنگام اخذ ویزای باکو به صورت ترانزیت یک ماه می باشد.

اخذ ویزای باکو به چند صورت ممکن می باشد. یکی از راه ها مراجعه به سفارت و کنسولگری باکو در تهران می باشد. یکی دیگر از روش های اخذ ویزای باکو دریافت ویزای الکترونیکی باکو می باشد. در اخذ ویزای باکو به صورت الکترونیکی طول مدت ویزا 90 روز است و فقط 30 روز از آن را اجازه حضور در این کشور را خواهید داشت.

یکی دیگر از روش های اخذ ویزای باکو، دریافت ویزای فرودگاهی است.

مدارک لازم جهت اخذ ویزای باکو عبارتند از :

  • اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
  • عکس رنگی تمام رخ

52863 - 021